Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Wit Het dynamisch gedrag van losbruggen: een Matlab simulatie.
Computeropdracht, Rapport 94.3.TT.4393, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt de ontwikkeling van een computerprogramma voor de simulatie van het dynamische gedrag van een grijperlosbrug met kabelgetrokken machinekat besproken. In het hiervoor ontwikkelde model van de losbrug hangt dit dynamische gedrag onder andere af van het slingeren van de last en van de vorm van de aandrijfkarakteristieken van het katrijden en het lasthijsen of -vieren.
Nadat de modeldefinitie eenduidig is vastgelegd, wordt het dynamische gedrag beschreven door middel van de bewegingsvergelijkingen en de aandrijfvergelijkingen. Met behulp van deze vergelijkingen wordt vervolgens een gebruiksvriendelijk programma ontwikkeld voor het pakket MATLAB voor Windows. Na een beperkte toetsing van dit programma, zijn door de variatie van een klein aantal parameters enkele simulaties uitgevoerd. De resultaten lijken in overeenstemming te zijn met de verwachtingen, maar voor een volledige betrouwbaarheid van het programma zal aanvullende validatie nodig zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.