Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.G. Vermeer Containervervoer in Oost-Azië
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 95.3.LT.4423, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De Rotterdamse haven en het Nederlandse achterland worden steeds beter ingericht op het vervoer van containers. Nieuwe technieken zorgen samen met de aanleg van extra infrastructuur voor een snellere overslag en verhoogde capaciteit van het achterlandvervoer. De vraag die in eerste instantie door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd gesteld was, of er in Oost-Azië, ofwel Hong Kong, China en Zuidkorea, nieuwe technieken en methoden voor het vervoer van containers bestaan, die in Nederland zouden kunnen zorgen voor een verdere verbetering van het containervervoer. Deze vraag bleek al snel onvoldoende op te leveren, waarna besloten werd de situatie ter plekke te beschrijven en, waar mogelijk, te vergelijken met de Nederlandse situatie.

Hong Kong en Zuid-China
De haven van Hong Kong is de grootste containerhaven ter wereld. Deze haven, die werkt volgens het principe van totale markteconomie, slaat momenteel evenveel containers over als de haven van Rotterdam in het jaar 2015 hoopt over te slaan. Op basis van meerdere zorgvuldige analyses van het vrachtverkeer door de haven verwacht men in tot 2011 de totale overslag te verdrievoudigen. Hiervoor moeten vier nieuwe terminals gebouwd worden door middel van landaanwinning.

De havens rond Hong Kong bevinden zich nog in de eerste fase van ontwikkeling. Om deze reden vormen ze nog geen concurrentie voor Hong Kong, maar dit zou in de toekomst wellicht kunnen veranderen. Vooralsnog ontstaat er een netwerk van havens die op Hong Kong feedert.

De achterlandverbindingen voor Hong Kong zijn nog zeer slecht. Met name het capaciteitstekort van wegen en spoorlijnen leidt tot problemen. Door middel van experimenten komt het intermodaal vervoer langzaam van de grond.

Opvallend is dat Hong Kong een ruimteprobleem weet op te lossen door gebruik te maken van hoogstapeling en hoogbouw van opslagruimtes. Ook wordt een derde van de containers via oude pontons midden in de haven gelost en geladen, zogenaamd 'via de boeien'. Dit is een systeem dat vergelijkbaar lijkt met het Rotterdamse idee van een varende container terminal.

De oostkust van China
De haven van Shanghai is de op twee na grootste haven ter wereld. De containerterminals liggen echter diep verborgen in de haven en hebben een diepterestrictie wat betreft de aanvaarroute. Er zijn plannen om de groeiende overslag op een soort Delta terminal over te gaan slaan.

De andere havens aan de oostkust van China zijn klein, maar sommigen zullen in de toekomst groot tot zeer groot worden. De oostkust is in drie havengebieden in te delen en het is aannemelijk dat in eik gebied één mainport zal ontstaan.

Het achterland heeft dezelfde kenmerken als Zuid-China: een verouderd en overbelast systeem. Shanghai heeft echter als voordeel dat het beschikt over een een riviermonding, met een haast oneindige capaciteit voor de binnenvaart. Het systeem wordt langzaam verbeterd door de aanleg van nieuwe spoor- en snelwegen en de verbetering van de organisatie.

De containerisatiegraad binnen China is erg laag. De aanwezige containers zijn meestal continentale containers of zijn niet groter dan twintig voet.

Zuidkorea
Pusan zorgt in Zuidkorea voor 95% van de containeroverslag. Ook deze haven heeft te maken met overbelasting. Omdat er weinig ruimte meer is voor uitbreiding is het 'two port hub system' bedacht, wat betekent dat Pusan samen met Kwangyang, ook aan de zuidkust, de containeroverslag van Zuidkorea zal verzorgen.

Het achterland van Pusan bestaat alleen uit Zuidkorea. Door afsluiting van Noordkorea zijn er geen mogelijkheden om goederen over de landsgrenzen te brengen. Het achterlandvervoer lijkt vrij modern georganiseerd te zijn, maar heeft ook hier te maken met overbelasting.

De vergelijking met de Nederlandse situatie
De gebieden, allen zeer verschillend van elkaar, zijn moeilijk te vergelijken met de Nederlandse situatie, doordat er een groot verschil bestaat in economische ontwikkeling en politiek systeem.

Rotterdam is een voorloper in de overslagtechniek. Dit is deels te verklaren doordat Rotterdam te maken heeft met concurrentie. De haven van Hong Kong breidt uit en verbetert om het aanbod van containers bij te houden. Rotterdam breidt uit om zodoende een betere service te leveren en daardoor meer klanten te trekken. De groei in het aanbod is geen gegeven.

China is één groot land, met één centrale regering. Dit leidt tot een eenvoudiger besluitvorming dan in Europa. Ook wordt er automatisch voor gezorgd dat zoveel mogelijk havens tegelijkertijd profiteren van de aanleg van nieuwe infrastructuur. In Europa zorgen binnenlandse procedures en buitenlandse onderlinge concurrentie voor vertragingen en worden vaak niet-optimale beslissingen genomen. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van gezamenlijke infrastructuur voor de havens van Rotterdam en Antwerpen, via de IJzeren Rijn. Dit zou voor het Trans Europees Netwerk wellicht een betere investering zijn dan de Betuwelijn. Toch lijkt de laatse optie gerealiseerd te worden.

Wil Europa er ook in de toekomst voor zorgen een voorsprong te behouden op technisch gebied, is het snel en gezamenlijk creëren van een Trans Europees Netwerk van groot belang. Een gemeenschappelijke visie is hierbij vereist.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.