Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Biemond Positioneerhulpmiddel t.b.v. automatische container overslag voor de binnenvaart.
Ontwerpopdracht, Rapport 94.3.TT.4424, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een ontwerp gepresenteerd van een positioneerhulpmiddel, voor het positioneren van een container in de celgeleiding van een duwbak. Dit positioneerhulpmiddel is bedoeld om, in combinatie met een containerkraan, duwbakken automatisch te beladen. Het totale systeem moet meewerken om de binnenvaart beter toegankelijk te maken voor het grootschalig containervervoer.

In combinatie met de celgeleiding van de duwbak is het positioneerhulpmiddel in staat een positie onnauwkeurigheid van plus of min 0,30 meter op te vangen.
Het systeem bestaat uit een kokerligger die op beide zijden van de duwbak via wielen op rails is afgesteund; deze is dus in langsscheepsrichting verplaatsbaar. Via de kokerligger kan in dwarsscheepsrichting een constructie bewegen, waaraan het eigenlijke positioneersysteem verbonden is. Dit positioneersysteem bestaat uit bewegende geleideplaten, die een, aan de draden van de kraan zakkende, container in drie seconden positioneert boven de cel. De geleideplaten zijn opgehangen aan een dubbel parallellogram dat met een hydraulische cilinder verdraaibaar is.
Het voordeel van deze constructie is dat een hoge daalsnelheid van de container toelaatbaar is, zodat met het systeem een hoge overslagcapaciteit haalbaar is. Belangrijk voor het positioneren van de containers is de fixatie van het positioneerhulpmiddel op het moment dat een container gelost of geladen wordt. Dit vereist allereerst een goede positie-opneming en, daarmee samenwerkend, een goed te regelen aandrijfsysteem om het positioneerhulpmiddel over de duwbak te verplaatsen en daarboven een erg nauwkeurig fixatiesysteem (speling en onnauwkeurigheid ±0,02 m.).

Het hier gepresenteerde ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Bij afwezigheid van een te lossen of te laden duwbak is het positioneerhulpmiddel op een ponton geparkeerd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.