Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG.J.M. Bartelet en P.T.S. Dijkstra Continulosser voor zout. 1: Algemene beschrijving en probleeminventarisatie.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.TT.4443A, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport is ontstaan naar aanleiding van het gebruik van een continu-losmachine voor zout door Akzo Nobel locatie Botlek. Deze scheepslosser is bedoeld om de per coaster en binnenvaartschip aangevoerde grondstof voor de chioorproduktie aan wal te brengen. Dit omvat op jaarbasis een hoeveelheid van ruwweg 400.000 ton zout. De afdeling Bedrijfsdienst, waar de continulosser gebruikt wordt, stelt daarbij de volgende eisen: De in september 1993 geleverde Conveytech losmachine heeft in de periode tot augustus 1994 zeer slecht gefunctioneerd. Dit eerste rapport geeft, naast een korte technische inleiding, een evaluatie van de genoemde periode. In het rapport worden de optredende problemen omschreven en geordend. Het resultaat hiervan is de formulering van twee onderwerpen voor vervolgonderzoek. Dit betreft:
  1. het toevoergedeelte van de continulosser en de losstrategie
  2. de nieuwe, gesloten transportband
Het vervolgonderzoek (rapporten 95.3.TT.4443B en 95.3.TT.4443C) wordt uitgevoerd met inachtname van het programma van eisen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.04.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.