Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG.J.M. Bartelet Continulosser voor zout. 2: Theoretisch en experimenteel onderzoek naar het genereren van de massastroom.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.TT.4443B, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De stortgoedstroom volgend (rapport 95.3.TT.4443A), wordt in dit rapport het toevoerende gedeelte van de continulosser, die bij Akzo Nobel in gebruik is voor de overslag van zout, geanalyseerd.

De analyse betreft de volgende aspecten: Met betrekking tot de massastroom en de operationele aspecten zijn conclusies getrokken. Aan de hand hiervan zijn constructieve en operationele aanbevelingen gegeven om de werking van de continulosser te verbeteren.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.04.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.