Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.T.S. Dijkstra Continulosser voor zout. 3: Onderzoek naar de levensduur en effectiviteit van een gesloten transportband bij AKZO Nobel locatie Botlek.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.TT.4443C, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De continu-losmachine bij AKZO NOBEL locatie Botlek (rapport 95.3.TT.4443A) is ontworpen door het Zweedse ingenieursbureau Conveytech. De machine wordt gebruikt voor het lossen van zout. Voor het interne transport vanuit het ruim naar de kade wordt een gesloten transportband van het type U-CON Q gebruikt. De problemen, die zich met deze band voordoen, betreffen een korte levensduur door beschadiging van de bandconstructie, een lage capaciteit en lekkage van materiaal.

Het onderzoek heeft tot doel deze problemen te verklaren en er oplossingen voor aan te dragen. De basis van het onderzoek wordt gevormd door de berekening van de lengteveranderingen van de band bij verschillende geleidingselementen in het bandtraject.

Zowel bij de verklaringen van de problemen als bij de oplossingen komen twee aspecten aan de orde:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.04.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.