Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekE.J. van Lange De concurrentiepositie van bedrijven in de transportsector: modellering met behulp van de speltheorie.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 95.3.LT.4462, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In deze scriptie wordt geprobeerd de toekomstige concurrentiepositie van bedrijven in de transportsector te bepalen met behulp van de speltheorie.

In de eerste plaats is de basis van de speltheorie beschreven. Een aantal classificaties, die belangrijk zijn voor het soort spel dat men speelt en de oplossingsmethode die men gebruikt, zijn beschreven. De belangrijkste classificatie blijkt die van het aantal spelers in het spel te zijn.
Aan de hand van een 2-persoonsspel is de speltheorie uitgelegd. Een andere onderverdeling die gemaakt is, is die van zero-sum of non-zero-sum spelen.

Het tweede gedeelte van de scriptie handelt over een aantal bestaande modellen in de speltheorie. Deze modellen zijn gebaseerd op de vier marketingvariabelen: prijs, plaats, promotie en produkt. Het doel van de modellen is om de concurrentiepositie van bedrijven te bepalen aan de hand van de genoemde marketingvariabelen.
Na het beschrijven van de modellen is hier getracht te bepalen welk van deze modellen ook van toepassing kan zijn op de situatie in de transportsector.

Het laatste gedeelte van de scriptie wordt de keus gemaakt voor twee modellen, namelijk het Cournotmodel en het Bertrandmodel. Uit de geraadpleegde artikelen [P. Klemperer en M. Meyer "Price competition vs. quantity competition: the role of uncertainty", Rand Journal of Economics, Vol.17 nr.4 (1986) pp.618-638 en J.A. Brander en A. Zhang "Market conduct in the airline industry: an empirical investigation" , Rand Journal of Economics, Vol.21 nr.4 (1990) pp.567-583] blijkt dat beide modellen zouden kunnen voldoen in de situatie van de transportsector. De keuze tussen beide modellen hangt af van de begin- en randvoorwaarden. Literatuur waarin deze voorwaarden staan beschreven is niet gevonden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.