Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekW.M.M.L. Engbers Verkenningsstudie voor grootschalig gerobotiseerd containertransport in het Rotterdamse havengebied.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.LT.4471, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De containeroverslag in het Rotterdamse havengebied zal in de periode 1995-2020 volgens prognoses ongeveer verviervoudigen. Deze groei, die voornamelijk op de Maasvlakte zal plaatsvinden, zal een aanzienlijke toename van containertransport naar het achterland, via met name de weg, tot gevolg hebben. Het transport per vrachtwagen is zeer belastend voor het milieu en bovendien een belangrijke oorzaak van congestie.
Het DiTrans-project bestudeert de ontwikkeling van een transportsysteem waarmee het intra- en inter-terminal transport met behulp van interactief gestuurde robotvoertuigen (IGV's) over een groot gebied volledig gecoördineerd geschiedt. Logistiek gezien functioneert het netwerk van terminals als ware het één grootschalige terminal. Hiermee ontstaat een transportsysteem dat flexibel is ten aanzien van plaats van opslag, overslag èn tijdstip van transport.
Voordelen van een gerobotiseerd transportsysteem zijn: Het doel van deze verkenningsstudie is inzicht te verkrijgen in de invloed van ruimtelijke spreiding van containeroverslag op het functioneren van een gerobotiseerd transportsysteem. Voor dit onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld, waarmee het containertransport op containerniveau gesimuleerd wordt. Dit model geeft een globale indicatie over de volgende prestatie- en evaluatie-indicatoren: In dit rapport zijn containerstromen voor 1995 en 2020 op basis van prognoses bepaald. De ruimtelijke spreiding is onderzocht aan de hand van een aantal cases voor 1995 en 2020. De cases zijn onderverdeeld in:
(1) de huidige configuratie;
(2) vrachtwagens op de Eem/Waalhaven;
(3) vrachtwagens verder landinwaarts;
en
(4) specialisatie naar modaliteit.

De 1995-cases
Het totaal aantal overgeslagen containers in 1995 is geprognotiseerd op ongeveer 2,5 miljoen. In tabel 1 zijn de globale resultaten van de 1995-cases weergegeven.


De 2020-cases
Het totaal aantal overgeslagen containers in 2020 is geprognotiseerd op ongeveer 10 miljoen. In tabel 2 zijn de globale resultaten van de 2020-cases weergegeven.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.