Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van Denzen en M.B. Wolleswinkel Continulossers voor agrarische produkten. Een experimenteel onderzoek naar het generen van massastromen voor grondstoffen uit de veevoederindustrie.
Experimentele opdracht, Rapport 95.3.TT.4475, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De doelstelling van dit experimentele onderzoek is aan te tonen dat stortgoederen, gebruikt in de veevoederindustrie, probleemloos te lossen zijn door een continulosser te gebruiken, waarbij onder optimale bedrijfsvoering de behaalde capaciteit voldoende groot is en er geen stofontwikkeling optreedt tijdens het losproces.

De continulosser bestaat uit een twee hoofdcomponenten: een horizontaal schoepenwiel die het stortgoed naar het centrum van dit wiel transporteert en een verticale schroeftransporteur, die het stortgoed vervolgens omhoog voert. Voordelen van deze loswijze zijn: Om de continulosser te kunnen testen is een schaalmodel ontwikkeld. Het grote nadeel van dit model is dat het stortgoed niet meegeschaald kan worden. De experimentele resultaten met dit model moeten dan ook vooral beoordeeld worden op relatieve verhoudingen.

Uit de experimenten bleek dat alle beproefde goederen (gerst, erwten, maïsglutenvoedermeel, palmpitschilfers, soyaschroot en tapioca) probleemloos op te voeren zijn. Het graafproces kan met een hoog rendement worden uitgevoerd, terwijl de behaalde capaciteiten ruim voldoende zijn. Bij geen enkel experimenten is enige vorm van stofontwikkeling waargenomen. Dit was ook te verwachten omdat: Met een opgestelde schaaltheorie zijn de uitkomsten van de experimenten verschaald naar een prototype die voldoet aan de volgende eisen: Voor deze situatie zou volgens de schaaltheorie een continulosser nodig zijn met de volgende afmetingen: De schatting van de behaalde capaciteiten voor een conrinulosser van deze afmeting mag als conservatief beschouwd worden.

Geconcludeerd mag worden dat: Aanbevolen wordt om:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.