Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP.A. Strik Simulatiemodel magazijn. Implementatie in Borland Pascal en Must.
Computeropdracht, Rapport 95.3.LT.4477, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Simulatie is een goed hulpmiddel bij het ontwerpen van de layout van een magazijn. Uit simulatie met behulp van Taylor II (versie 2.20) bleek dat dit pakket niet voldoende mogelijkheden biedt om flexibel elk willekeurig magazijn te simuleren. Ook is het niet mogelijk om met de gebruikte versie van Taylor II de invloed van interactie tussen voertuigen op de prestatie te onderzoeken. Besloten is om na te of dit wel mogelijk is in Borland Pascal en Must.

Een generiek model van een magazijn wordt beschreven. Interactie tussen voertuigen wordt daarin ook gemodelleerd. Met de implementatie van het model kunnen verschillende inrichtingen met elkaar vergeleken worden op het vlak van:
 • aantal benodigde voertuigen voor intern transport;
 • bezettingsgtaad van deze voertuigen;
 • percentage leegrijden;
 • per produkt tijd tussen moment van aankomst order en moment dat order is uitgevoerd;
 • aantal orders dat wacht om uitgevoerd te worden.

  Het model is opgebouwd volgens de procesbeschrijvingsmethode en geïmplementeerd object georiënteerd Borland Pascal en Must. Uit dit onderzoek blijkt dat met Borland Pascal en Must inderdaad de beperkingen van Taylor II niet aanwezig zijn. Helaas combineren Borland Pascal en Must dit niet met een geavanceerde en eenvoudig op te bouwen animatie, de sterke kant van Taylor II.


  Rapporten studenten Logistieke Techniek
  Gewijzigd: 2001.01.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.