Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Weijgand Interterminal transportsysteem in de Eemhaven.
Ontwerpopdracht/stage, Rapport 95.3.TT.4499, Transporttechnologie.


In het kader van het project 2000-Short vestigen de grootste Short Sea rederijen zich in het Eemhavengebied. Een verschuiving van de Deep Sea gebonden containers naar de Maasvlakte en de Short Sea gebonden containers naar de Eemhaven zal zich in de komende jaren naar verwachting in hogere mate manifesteren. Middels een nieuw in te voeren Inter Tern1inal Transport-systeem (ITT -systeem) zal een noodzakelijke verbinding tussen beide locaties verwezenlijkt kunnen worden.

Binnen het Eemhavengebied zullen de containerstromen tussen de diverse containerterminals eveneens middels het ITT-systeem kunnen lopen. De aanleg van een lichterterminal en de uitbreiding van het reeds aanwezige Rail Service Center maken een efficiënte overslag van containers naar respectievelijk de binnenscheepvaart en het spoor mogelijk. Het ITT-systeem zal de aan- en afvoer van containers naar beide locaties verzorgen, evenals de aan- en afvoer van containers naar Distripark Eemhaven en de Waalhaven. Prognoses voor de omvang van de diverse containerstromen, gebaseerd op opgeslagen gegevens en geuite verwachtingen, zijn gedaan.

Na een inventarisatie van de eisen en wensen die moeten gelden voor het nieuw in te voeren vervoerssysteem, werden een aantal selectiecriteria geformuleerd. Toepassing van die criteria op een grote variëteit aan transportsystemen resulteerde in het besluit om het ITT middels Multi Trailer Systemen te laten plaatsvinden. Een routing over het terrein is gekozen en de benodigde aantallen voertuigen zijn berekend.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2001.01.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.