Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP.J. Doorduin Geautomatiseerde containeroverslag voor 4e en 5e generatie zeeschepen.
Ontwerpopdracht, Rapport 95.3.TT.4503, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Nagegaan is of een nieuw concept voor geautomatiseerd overslagconcept voor containers voor binnenvaartschepen kan worden toegepast op een 4e of 5e generatie containerschip kan worden toegepast. Dit concept lost twee problemen op met betrekking tot de afhandeling van dergelijke schepen, namelijk:
  1. De reder wenst dat het schip binnen 24 uur geladen en gelost wordt. Hiervoor zijn er steeds meer kranen per schip nodig. Er zijn dan 10 à 12 kranen nodig, maar gezien de lengte van het schip zal het niet mogelijk zijn om met meer dan 5 à 6 kranen naast elkaar een schip te behandelen.
  2. Daarnaast worden de overslagkosten steeds hoger, omdat er steeds meer kranen en kraanmachinisten nodig zijn.
Er is besproken hoe het schip moet worden aangepast om het geschikt te maken voor dit systeem. Daarnaast is er een simulatie van het laden en lossen van een schip gemaakt en is gecontroleerd of 6000 TEU geladen en gelost kunnen worden binnen 24 uur. Voor dit concept worden speciale kranen gebruikt, voor deze kranen is een nieuw ontwerp gemaakt Er is gekeken naar de statische sterkte van de ligger en het aantal wielen van de kraan is bepaald.

Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om het geautomatiseerde overslagsysteem toe te passen op de 4e en 5e generatie containerschepen. Er zijn speciale werktuigen nodig voor het overslagsysteem. Door het toepassen van deze werktuigen kan 25 % van de beschikbare laadcapaciteit niet worden gebruikt, dit is het grootste nadeel van het concept. Het voordeel is dat er minder kranen nodig zijn en ook zijn de kranen lichter te construeren, wat gunstig is voor de kadebelasting en de kosten. Doordat het systeem geautomatiseerd is, levert dit een besparing op mankracht en zullen de operationele kosten aanmerkelijk lager zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.