Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekS.M. Kats Simulatie-onderzoek naar de invloed van voorinformatie op het stackingsproces van containers.
Computeropdracht, Rapport 95.3.LT.4507, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Met behulp van een simulatiemodel is onderzocht op welke wijze voorinformatie betreffende afhaaltijden van containers van nut kan zijn bij de inrichting van een marine stack, waar containers gestapeld opgeslagen worden. De invloed van verschillende betrouwbaarheidsniveaus van deze voorinformatie bij toepassing van verschillende stapelstrategieëen zijn onderzocht. Het aantal verkashandelingen en de daarmee gepaard gaande af te leggen afstand door de overslagwerktuigen zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren.

De onbetrouwbaarheid van voorinformatie wordt in dit onderzoek vertaald in een spreiding rondom het verwachte afhaaltijdstip van een container.
Een belangrijk middel om met deze onbetrouwbaarheid om te gaan is het instellen van een tijdmarge, de zogenaamde stapgrootte. Dit houdt is dat getracht wordt alleen containers met een minimum verschil in verwachte afhaaltijden op elkaar te stapelen. De koppeling tussen betrouwbaarheid en stapgrootte staat centraal in dit onderzoek.

Volgens verwachting bleek uit experimenten met het simulatieprogramma dat het gebruik van voorinformatie en de betrouwbaarheid daarvan van invloed is op het benodigd aantal verkassingen. Duidelijk blijkt dat deze invloed bij het vullen van de stack groter is dan bij het verkassen. Ook volgens verwachting bleken goede resultaten haalbaar als, indien mogelijk, de stapgrootte gekoppeld wordt aan de betrouwbaarheid. Aangezien de gewenste stapgrootte niet altijd is te bewerkstelligen, is er, afhankelijk van de toegepaste strategie en betrouwbaarheid van de voorinformatie, sprake van een optimale stapgrootte.

Het gebruikte simulatieprogramma is zo ontworpen dat, door middel van kleine aanpassingen, ook de invloed van parameters als verdelingen en bezettingsgraad op de prestaties van de marine stack onderzocht zouden kunnen worden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.31; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.