Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.F.B. Hünteler De sequentiële batchgemiddelden methode
Computeropdracht, Rapport 95.3.LT.4518, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Bij het analyseren van simulatiedata worden vaak betrouwbaarheidsintervallen bepaald. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de t-verdeling, d.w.z. de verdeling van een aselecte steekproef uit een normale verdeling.
De aanname dat de waarnemingen onafhankelijk zijn en uit een normale verdeling komen is niet altijd juist. Bovendien is het moeilijk in te schatten hoeveel waarnemingen er nodig zijn om een aanvaardbaar betrouwbaarheidsinterval te construeren. De simulatieduur wordt met een natte vinger bepaald.
Bij simulaties is het niet ondenkbaar dat kort op elkaar volgende waarnemingen afhankelijk zijn. Onder seriële correlatie wordt de afhankelijkheid van opeenvolgende waarnemingen verstaan. Er zijn een aantal methoden om met deze seriële correlatie rekening te houden. De sequentiële batchgemiddelden methode blijkt de beste te zijn.

In Pascal is een unit geschreven die gebruik maakt van de Law en Carson interpretatie van de sequentiële batchgemiddelden methode. Volgens deze methode wordt gesimuleerd totdat er 40 batchgemiddelden zijn die een acceptabele seriële correlatie hebben.
Een indicatie voor de seriële correlatie wordt verkregen door een seriële correlatiecoëfficient te bepalen. Om te kunnen zeggen of de seriële correlatie acceptabel is moet er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende manieren waarop de seriële correlatie zich kan gedragen bij toenemende batchgrootte.
Voor het bepalen van het betrouwbaarheidsinterval wordt gebruik gemaakt van de bootstrap-methode. De veronderstelling dat de batchgemiddelden normaal verdeeld zijn, is dan niet nodig.

De unit kan worden opgeroepen vanuit een simulatie zodat tijdens de simulatie kan worden bepaald of het aantal genomen waarnemingen voldoende is.
De unit is getest bij een drietal modellen: een wachtrijsysteem, een voorraadsysteem en een time shared computermodel. De resultaten kwamen overeen met de resultaten die Law en Carson vonden.

In hoeverre het geconstrueerde betrouwbaarheidsgebied nu verschilt van het gebied dat met andere methoden moet nog nader worden onderzocht. Wellicht is het gebruik van de bootstrapmethode naast de sequentiële batchgemiddelden methode een overbodige toevoeging. Maar zó het is zeker dat het betrouwbaarheidsinterval niet is gebaseerd op de veronderstelling dat de batchgemiddelden normaal verdeeld zijn.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.