Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.A. Raksodewanto Stoten op staalkabels.
Doctoraalopdracht, Rapport 95.3.TT.4523, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Met de proefopstelling, die in de hoofdstuk 3 van dit rapport wordt besproken, kan het aanstoten van staalkabels in de praktijk worden gesimuleerd en kunnen de daarbij optredende krachten worden vastgelegd. Bij het hele proces wordt er van uit gegaan, dat de kabel in slappe toestand plotseling strak wordt gezet. Er treedt dan een eerst toenemende trekkracht en vervolgens afnemende trekkracht op, waarbij de grootste waarde van de kracht de stootkracht is. De piekvormige belasting wordt na korte tijd gevolgd door een of meer van dergelijke pieken in het verloop van de trekkracht. Uiteindelijk zal, als de energie van de vallende massa bijna is verwerkt, de massa een uitstervende trilling uitvoeren. Zo wordt het hele stootproces in twee fasen verdeeld, namelijk een stootfase en een trillingsfase.

De voorgeschiedenis van de staalkabel is belangrijk, omdat de stootkracht van de staalkabel een ander gedrag vertoont bij een verschil in voorgeschiedenis. Bij deze stootproeven worden vier verschillende voorbehandelingen toegepast, voordat kabels door stoten worden belast. De vier begintoestanden van de kabel zijn:
  1. Niet voorbehandeld. Dit treedt in de praktijk op bij een nieuwe kabel.
  2. Herhaald buigen tot 9000 buigingen op de REFMA, te vergelijken met een kabel die gedurende enige tijd gebruikt is onder lage belastingen.
  3. Gepulseerd met 3000 belastingswisselingen tussen 25 kN en 33 kN. Dit is te vergelijken met langdurig gebruik onder zware belastingen, maar nog binnen de veilige gebruiksduur.
  4. Gepulseerd (3000 wisselingen van 25 kN tot 33 kN) plus herhaald gebogen (15000 buigingen). Dit is te beschouwen als een veelvuldig gebruikte kabel bij hoge belastingen, die aan het eind van zijn gebruiksduur is.
In hoofdstuk 4 wordt de theorie behandeld, die beschrijft hoe de voorgeschiedenis van invloed is op het gedrag van een staalkabel die aan stoten worden blootgesteld. Ook wordt besproken wat de invloed van stoten op de kabellevensduur.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de experimenten vergeleken de theorie.

In hoofdstuk 6 wordt de invloed van de stoten op het elastische gedrag van de kabel besproken aan de hand van uitgevoerde experimenten. Verder worden in dat hoofdstuk ook de dempingsfactoren besproken, die uit de meetresultaten zijn afgeleid.

In het laatste hoofdstuk van het rapport worden de conclusies van het onderzoek gegeven.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.