Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA.G. Groeneweg Innovatie in netwerken.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 95.3.LT.4526, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De omgeving van ondernemingen is sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe geavanceerde technologieën ontstaan in een snel tempo en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan de door hen aangeschafte produkten. Bovendien neemt de concurrentie sterk toe door onder andere het wegvallen van handelsbarrières. Deze trends verlangen van ondernemingen een hoog marktgericht innovatievermogen. Door de toenemende concurrentie, de complexiteit van produkten en technologieëen en de noodzaak tot snelheid is het voor ondernemingen bijna omnogelijk geworden om innovaties alleen te ontwikkelen. Daarom gaan bedrijven steeds vaker samenwerken bij innovatie om tot betere prestaties te komen. In dit rapport wordt deze samenwerking tussen bedrijven besproken.

Het innovatieproces bestaat uit drie deelprocessen. Dit zijn het produktontwikkelingsproces, het adoptieproces en het diffusieproces. Het produktontwikkelingsproces bestaat uit een aantal fasen. Samenwerking kan bij al deze fasen tot een verbetering leiden.

Bij de samenwerking tussen bedrijven ging het eerst voornamelijk om de relatie fabrikant en gebruiker. De gebruiker kan dan ook een grote rol spelen bij de ontwikkeling van produkten. Met een gebruiker kan bijvoorbeeld een innovatie worden ontwikkeld door de gebruiker het produkt intensief te laten testen.

Bedrijven gaan echter met steeds meer en andere partners samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn concurrenten en universiteiten. Zo ontstaan netwerken van bedrijven waarin de onderlinge relaties een grote rol spelen. Het in dit rapport besproken netwerkconcept kan gebruikt worden om de innovatie in een netwerk te bestuderen. Het werken in een netwerk, en dan met name het onderhouden van de relaties, heeft echter wel gevolgen voor de organisatie en het management.

De voordelen van samenwerking zijn onder andere de tijdswinst, het verlagen van kosten en risico en de toegang tot nieuwe technologieën en markten. Eén van de grootste nadelen is de toegenomen afhankelijkheid van elkaar. Deze is echter noodzakelijk om goed te kunnen samenwerken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.