Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.S.H. Pennings Het lossen van graafbakkken
Computeropdracht, Rapport 95.3.TT.4533, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport geeft een analyse van het bewegingsgedrag van stortgoed in een graafwiel van een menghoopreclaimer. In het gebruikte computermodel is van één korrel uitgegaan. Dze korrel wordt opgeschept en meegenomen totdat de korrel uiteindelijk op of naast de transportband valt.
Als variabelen zijn te kiezen de diameter van het wiel, de afmetingen van de bak, de hoeksnelheid van het graafwiel en de wrijvingscoëfficiënt tussen stortgoed en bak. De uitkomsten worden gepresenteerd in naar keuze een animatie, getalvorm of grafieken.
Door de ene korrel is gekozen voor een sterk vereenvoudigd model. In een vervolgproject kan dit eventueel verder uitgewerkt worden richting werkelijkheid, door meerdere korrels te bekijken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.10.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.