Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekK.J.S. Herremans Kostenberekening voor een innovatief kustvaartconcept: "de Coaster Express"
Doctoraalopdracht, Rapport 96.3.LT.4546, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het containervervoer op de Maasvlakte zal de komende jaren blijven stijgen. Van 1.5 miljoen containers overslag in 1995 naar maximaal 4.1 miljoen en minimaal 2.0 miljoen containers overslag in 201 0. Dit betekent dat er behoefte komt aan grootschalige transportsystemen die op regelmatige basis grote containerstromen vervoeren.

De Coaster Express (CoEx) is een innovatief kustvaartconcept dat inspeelt op de verwachtte toename van containervervoer. Het gaat uit van een dagelijkse afvaart vanaf de Maasvlakte naar meerdere short sea bestemmingen. De schepen die ingezet worden, zullen niet op lijndienst varen maar een roulerend vaarschema hebben. Op de Maasvlakte zal het laden en lossen gebeuren met automatische kadekranen die 24 uur per dag operationeel zijn. Een laad/los-operatie op de Maasvlakte duurt 8 uur. Twee afmeerplaatsen die 24 uur per dag operationeel zijn volstaan om iedere dag zes schepen, met een capaciteit van 480 TEU, te laden en te lossen.

De organisatie van de CoEx dient volledig anders te zijn dan de huidige organisatie met afzonderlijke terminaloperators, rederijen en transporteurs. Er moet een organisatievorm komen die alle terminals beheert, de schepen beheert en het achterlandvervoer voor zijn rekening neemt. Alleen zo kan de CoEx zijn voordelen maximaal benutten.

Binnen het CoEx-concept is er onderzocht of het goedkoper is om met een duwboot/bak-combinatie te varen in plaats van met schepen. De duwboten worden dan veel intensiever gebruikt dan de schepen. Bovendien blijven de duwbakken langer in de bestemmingshaven waardoor een groter tijdvenster voor laden en lossen ontstaat. Om deze vergelijking goed te maken zijn de twee vaartuigen vergeleken op twee trajectgroepen: één met zes lange en één met zes korte lijnen. Voor de lange lijnen is het zeker niet rendabel om met een duwboot/bak-combinatie te varen. Bij de korte lijnen is het sterk afhankelijk van de aannamen. Met de aannamen die in dit rapport gemaakt zijn is het niet rendabel om met een duwboot/bak-combinatie te varen.

Het vergelijken van CoEx-vervoerskosten met de in de literatuur gevonden waarden is zeer moeilijk. Dit komt omdat vaak niet duidelijk is uit welke kostenposten de gevonden waarden opgebouwd zijn.

In combinatie met het CoEx concept is een aantal extra technische en logistieke mogelijkheden kort toegelicht.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.