Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.J.M. van der Wielen Aspecten van magazijnmodellering.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 95.3.LT.4548, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een overzicht gegeven van aspecten die aan de orde komen bij het modelleren van magazijnen. Magazijntypen en operationele activiteiten in het magazijn worden geschetst. De nadruk ligt vooral op het opslagsysteem en orderverzamelsysteem, welke samen het opslag- en verwerkingssysteem vormen. De systeemprincipes, de principes voor het orderverzamelen en de layout-aspecten van het magazijn worden uitgebreid beschreven. Verder worden selectiecriteria voor opslag- en verwerkingssystemen besproken. Prestatie-indicatoren die in de fysieke distributie worden gebruikt komen ook aan de orde. Met behulp van twee modellen worden belangrijke aspecten van magazijnmodellering behandeld.

Het eerste model, dat gebaseerd is op een dissertatie van Park [Y.H. Park "Modeling of three dimensional warehouse systems" (1986) proefschrift, Auburn University, Alabama], is een model dat gebruikt kan worden voor het ontwerp van geintegreerde magazijnactiviteiten. Het model selecteert op basis van systeemkosten en magazijnactiviteiten het optimale palletstelling opslagsysteem. Bij deze selectie worden alternatieven voor handling equipment, bewegingspatronen van handling equipment, single en dual command, besturingsprocedures en opslagregels onderling vergeleken. Het model wordt toegepast op een case-studie van een magazijn waar gepallettiseerde eindprodukten op- en uitgeslagen worden.

Het tweede model, dat gebaseerd is op een working paper van Gray, Karmarkar en Seidmann [A.E. Gray, U.S. Karmarkar en A. Seidmann "Warehouse design and operation. Models and applications." (1990) CMOM working paper, William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, Rochester N.Y.], is een model dat een hiërarchische beslissingsstructuur formuleert voor het ontwerp en de werking van een orderconsolidatie magazijn. Het model reduceert de beslissingsruimte van het magazijnprobleem, en identificeert en evalueert de beste ontwerpalternatieven. De nadruk ligt bij dit model op magazijn layout, equipment- en technologieselectie, artikelallocatie, zone-indeling, orderpickertoewijzing, picklijstgeneratie en orderbatching. De toepassing van de hiërarchische benadering op een casestudie, inclusief een beschrijving van een simulatiestudie, die de resultaten van de formele analyse verifieert, wordt ook behandeld.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.03.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.