Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.J. Heeroma Value added logistics; possibilities for logistic service providers.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.LT.4564, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Value Added Logisitcs (VAL) is een 'buzz'-woord dat vooral in the nederlandse logistieke wereld gehanteerd wordt. De activiteiten waar deze term voor staat, houden in dat een extra waarde wordt toegevoegd door of tijdens het logistieke traject dat een product aflegt. Een globaal onderscheid in twee soorten van waardetoevoegen kan gemaakt worden: Value Shifting en Value Creation.
Value Shifting is het verplaatsen van fysieke activiteiten die waarde toevoegen aan het product. Verplaatsen van de assemblage naar distributiecentrums, is een voorbeeld van Value Shifting.
Value Creation omvat alle activiteiten die een distributiecentrum of fabrikant kan toevoegen tijdens het logistieke proces. Deze activiteiten zijn services die geen deel uitmaken van de conventionele distributiefunctie.

Dit soort activiteiten wordt steeds belangrijker in een economie die beheerst wordt door de klant. Ze maken het mogelijk om sneller te reageren op de marktvraag en daardoor sneller, goedkoper en betrouwbaarder te kunnen leveren. Door alleen de haiffabrikaten en modules naar internationale of regionale distributiecentra te transporteren kunnen multinationals de specificatie van hun produkten op het laatst mogelijke moment laten plaatsvinden. Zo kunnen ze de totale voorraad reduceren.

Het verplaatsen van het assemblageproces richting de klant, is vooral interessant voor componenten met een hoge waardedichtheid die samengesteld worden tot een eindprodukt. Consumentenelektronica is een voorbeeld van dit soort produkten. Specificaties hoeven niet alleen plaats te vinden voor één enkele klant. Klanten kunnen worden gegroepeerd naar taal, land of zelfs leeftijd.

Distributiecentra kunnen de voordelen die VAL biedt gebruiken om de concurrentiestrijd te overleven. Wanneer multinationals steeds vaker besluiten hun distributiefuncties uit te besteden, kunnen DC's uitgroeien tot logistieke dienstverleners. De mogelijkheden die VAL biedt in Nederland, van oudsher een distributieland, gelden met name voor het midden- en kleinbedrijf. Hun bedrijvigheid in de distributie en transportsector moet ondersteund worden door de overheid. Voorbeelden hiervan zijn gebieden waar DC's zich kunnen vestigen en waar verschillende transportmogelijkheden beschikbaar zijn.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.