Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.R. van der Velden Werktuigen in de landbouw.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.TT.4567, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Deze scriptie is het resultaat van een literatuuronderzoek naar de verschillende werktuigen die toegepast worden in de landbouw. Centraal staan de eisen waaraan het werktuig moet voldoen, de bouw en de werkwijze, en het functioneren van het werktuig in de praktijk.

Het eerste deel geeft een overzicht van de meest gebruikte werktuigen, die ingedeeld zijn in een aantal groepen. Het tweede en tevens laatste deel van deze scriptie richt zich volledig op grondbewerkingstechnieken, in het bijzonder op het ploegen.

Er zijn weinig gebreken aan de werktuigen aan het licht gekomen tijdens deze studie. De meeste functioneren volgens de eisen die aan het werktuig zijn gesteld. In de studie naar het ploegen blijkt dat de meerscharige wentelploeg nog steeds de meest toegepaste trekkerploeg is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.