Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Dewanto Het spoorgedrag van een elastische rubberband over de scheefgestelde cilindrische stuurrol.
Doctoraalopdracht, Rapport 96.3.TT.4715, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Stuurrollen worden toegepast om de scheefloop van een band over rollen te corrigeren.

Een stuurrol is een cilindrische rol die in het horizontale vlak draaibaar is. Op deze manier kan de as van de stuurrol een hoek maken met de as van een tweede rol. De band, die over de rollen loopt, verplaatst dan zijdelings over de rollen naar dat punt van de rol, waarvan de as-afstand tussen de rollen het kleinst is.

Een verklaring voor dit gedrag kan gegeven worden door het afwikkeleffect. Het afwikkeleffect ontstaat, doordat de band, bij scheefstelling van de stuurrol, niet loodrecht op de rol aankomt, maar onder een hoek. Deze hoek wordt de aanloophoek genoemd. De mate van de zijdelingse verplaatsing van de band wordt voornamelijk bepaald door de grootte van de aanloophoek. Behalve door de aanloophoek, wordt de zijdelingse verplaatsing van de band ook beïnvloed door de bandspanning en de bandsnelheid.

Bij deze opdracht wordt getracht kwantitatief het bandspoorgedrag over de scheefstaande rol te beschrijven, door beelden te maken van de loop van de band over de stuurrol m.b.v. een speciale proefopstelling. Om goed waarneembare resultaten te krijgen, wordt bij dit experiment een zeer elastische rubber band gebruikt. De resultaten worden ook daarna met een theoretische model vergeleken.

Door de beperkingen in de opstelling, kan geen uitspraak gedaan worden over de invloed van de bandspanning en de bandsnelheid op de loop van de band over de stuurrol. Met behulp van de aanbevelingen kan wellicht in volgend onderzoek hierover wel uitspraak gedaan worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.11.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.