Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekE.J.P. Aalten en A.W. Elbers Behandelconcepten voor grote containerschepen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.LT.4728, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het getransporteerde containervolume is de afgelopen drie decennia sterk toegenomen en zal naar verwachting in de komende 25 jaar fors blijven groeien. De bestaande logistieke concepten en technologieën zullen ontoereikend zijn om deze containerstroom te verwerken. De nieuwe concepten voorzien onder andere in een toename van de scheepscapaciteit. Met de bestaande behandelconcepten is men niet in staat dergelijke schepen binnen de vereiste tijd te behandelen. Voor de behandeling van deze schepen is behoefte aan een nieuw behandelconcept, dat daartoe wel in staat is.

Dit onderzoek is gericht op verbetering van de zeezijdige afhandeling en heeft als doel verschillende kraanconfiguraties te toetsen op hun effectiviteit. De invloed van factoren als ladingsverdeling en verstoringen moet worden onderzocht. Het beste behandelconcept wordt gekenmerkt door de kortste behandeltijd.

In het ontwikkelde simulatieprogramma wordt allereerst een planning voor de inzet van kranen bepaald en vervolgens worden de los- en opdrachten volgens deze planning uitgevoerd. Alle onderdelen van de verschillende behandelconcepten, zoals aantal en type kranen en kraancyclustijden kunnen worden gevarieerd. Verder kan het te behandelen schip met lading in iedere configuratie worden ingevoerd.

Resultaat is een model waarmee in een volgend stadium eenvoudig de behandelconcepten op hun effectiviteit zijn te toetsen. Het model is getest voor een 8000 TEU schip met verschillende aantallen en breedten van kranen, behandelstrategieën en al dan niet gebruik van twin-lifting (het gelijktijdig oppakken van twee 20'-containers). Twin-lifting en het versmallen van kranen levert volgens het model een significante verkorting van de behandeltijd op. Het model voldoet hierbij aan de verwachtingen.

Voor het vervolgonderzoek verdient het aanbeveling meer simulaties uit te voeren met verschillende scheepslading- en kraankarakteristieken als invoer. Bovendien moet het geheel van storingen en vertragingen in het behandelproces realistischer gemodelleerd worden. Er kan extra aandacht besteed worden aan de wijze waarop de planning tot stand komt en de aanpassing hiervan gedurende het behandelproces. Ook behoeft het dubbelzijdig behandelen extra onderzoek. Het model moet hiertoe aangepast worden.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.