Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.W. Visser Simulatie van een wachtrijsysteem met batchbehandeling.
Computeropdracht, Rapport 96.3.LT.4731, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In veel dagelijkse situaties is sprake van een proces, waarbij een klant door een bediener geholpen wordt. Door onregelmatigheid in aankomst- en bedieningspatronen zal het regelmatig voorkomen dat een klant moet wachten op afhandeling, omdat er geen bediener beschikbaar is.

In de wachttijdtheode zijn modellen beschikbaar voor standaard bediener/klant wachtrijproblemen. Met behulp van zo'n model kan berekend worden wat de gemiddelde wachttijd en lengte van de wachtrij zullen zijn, afhankelijk van het aankomst- en bedieningsproces.

Een mogelijke variant is het batchproces, waarbij de aankomst en/of de bediening in een batch plaatsvindt. In veel dagelijkse processen wordt hiervan gebruik gemaakt, personen worden overgevaren door een veerpont of produkten gaan tegelijk in een oven.
In de wachttijdtheorie bestaan alleen formules voor de wachttijd in een proces met batchbediening in het geval van een enkel bedieningsorgaan.

Doel van de opdracht is om, door middel van simulatie, resultaten te genereren voor de gemiddelde wachttijd in het geval van meerdere bedieningsorganen en meer inzicht te geven in het verloop van de wachttijd.

Uitgegaan wordt van een poissonaankomstproces en een constante bedieningstijd. Door middel van simulatie wordt het betreffende aankomst- en bedieningsproces nagebootst. Voor een aantal waarden van de batchgrootte en van het aantal bedieningsorganen worden de gemiddelde wachttijd in de wachtrij bijgehouden. De wachttijd wordt in een grafiek uitgezet tegen de bezettingsgraad en getracht wordt het verband te vinden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.