Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekE.J. van Lange De toepassing van draadloze datacommunicatie in de logistieke markt.
Doctoraalopdracht, Rapport 96.3.LT.4747, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Communicatie wordt steeds belangrijker. Een goede indicator voor dit statement is de toename van het aantal zak- en autotelefoons. De laatste jaren is er een nieuwe vorm van draadloze communicatie in opmars: draadloze datacommunicatie.

Het bedrijf RAM Mobile Data is de operator van een draadloos datacommunicatienet. Dit bedrijf vraagt zich af of en waar draadloze datacommunicatie toepasbaar is in de logistieke markt.

De belangrijkste karakteristiek van draadloze datacommunicatie is, dat men altijd en overal bereikbaar is. Met dit gegeven in de hand is een kader voor het onderzoek neergezet.

Als eerste is een aantal systemen van draadloze datacommunicatie beschreven. Het blijkt dat er technisch en prijstechnisch zeer grote verschillen in de diverse systemen zitten. Met behulp van draadloze datacommunicatie is het ook mogelijk de EDI standaard toe te passen. Het blijkt dat dit een goed communicatiemiddel tussen toeleverancier en afnemer kan zijn. Voorwaarde is dat het systeem goed wordt ingevoerd.

In het onderzoek wordt gekeken naar transportprocessen met een flexibele planning, een regionaal of landelijk werkgebied en een informatiestroom die tijdskritisch is.

Er zijn twee markten onderzocht, waarna via extrapolatie een generiek model van het transportproces is gemaakt.

De eerste markt die is onderzocht is de milieumarkt. Een veranderende wetgeving heeft tot gevolg dat bij alle transport van afval een begeleidingsbrief aanwezig moet zijn. Dit gegeven zorgt ervoor dat het gebruik van draadloze datacommunicatie in deze markt interessanter wordt. Vooral bij het transport van afvalcontainers blijkt een flexibele planning van belang. Dit is de reden dat op deze plaats draadloze datacommunicatie goed toepasbaar is. Het systeem moet bij het transport van afvalcontainers ingevoerd worden tussen planning en vrachtwagens. Door invoering is het mogelijk om begeleidingsbrieven direct in de vrachtwagen uit te printen. Hierdoor is men in staat flexibeler te plannen en hoeven de vrachtwagens niet na elke opdracht naar kantoor terug voor een begeleidingsbrief.

Als tweede is de warehousingmarkt onderzocht. Na uiteenzetting van de informatiestromen blijkt dat vooral tussen planning en het externe transport behoefte is aan een andere vorm van communicatie. Draadloze datacommunicatie zal goed in de behoefte voorzien. Vooral ten behoeve van de transportopdrachten en verandering hierin zal een draadloos datasysteem nuttig kunnen zijn. Het zal dus vooral dienst doen als hulpmiddel bij de besturing van het externe transportproces.

Wanneer men de twee markten die onderzocht zijn naast elkaar legt, blijkt dat in beide markten vooral tussen de planning en de transportmiddelen een draadloos datasysteem zeer nuttig is. Dit is ook het uitgangspunt geweest bij het beschrijven van een generiek model van de transportmarkt. Het blijkt dat er tussen planning en vrachtwagens over het algemeen drie informatiestromen lopen: transportopdrachten, voertuigstatus en goederenstatus. Door het versturen van de deze informatie met behulp van een draadloos datasysteem, is men in staat de besturing van het transportproces te verbeteren.

De belangrijkste voordelen bij invoering van een draadloos datasysteem tussen planning en vrachtwagens zijn:
Door de tijdsbesparing en de kilometerreductie verdient men ook de investeringen voor een dergelijk systeem terug. De kosten/baten analyse, voor draadloze datacommunicatie via het RAM netwerk, kan men met behulp van een computermodel maken. Volgens dit model is gebruik van draadloze datacommunicatie in bijna alle gevallen interessant. Men moet er echter rekening mee houden dat bepaalde aannamen die gedaan zijn in het model, positief richting draadloze datacommunicatie zijn genomen. Tel daarbij op dat deze aannames een grote invloed hebben op de berekeningen. Het gevolg is dat de baten in het model waarschijnlijk 50% tot 70% hoger uitvallen dan in werkelijkheid.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.