Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke Techniek



R. Tuk Simulatie en visualisatie van voorraadsystemen
Computeropdracht, Rapport 96.3.LT.4768, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Voorraden komen voor in veel verschijningsvormen; systemen voor voorraadbeheer komen voor in veel varianten.

Simulatie is een geschikte methode voor de analyse van systemen voor voorraadbeheer en een nuttig hulpmiddel bij het ontwerp er van. Met behulp van simulatie kan een systeem worden bestudeerd en geëvalueerd onder verschillende, door de gebruiker te varieren omstandigheden; prestatieïndicatoren kunnen worden berekend; effecten en neveneffecten kunnen worden gevisualiseerd.

In TurboPascal is een simulatiemodel geschreven waarmee de invloed van de gebruikte bestelmethode op de voorraad is af te lezen aan de prestatieïndicatoren voorraadkosten en serviceniveau. Tijdens de uitvoering van de simulatie worden deze gegevens gevisualiseerd.
De gebruiker kan op eenvoudige wijze de relevante parameters van vraagpatroon en bestelmethode invoeren.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.