Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.G. van Daelen Wat kan luchthaven Niederrhein voor Gelderland betekenen?
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.LT.4797, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Flughafen Niederrhein Gmbh wil het vliegveld Weeze-Laarbruch converteren naar een burgerluchthaven zodra deze door de Royal Airforce is ontruimd (uiterlijk 1 april 1999). Het vliegveld is gelegen in de grensstreek met Nederland. De vraag is wat de betekenis van de luchthaven voor de provincie Gelderland zou kunnen zijn. In het bijzonder in hoeverre de luchthaven als modaliteit 'lucht' aan de multimodale transportregio iets kan bijdragen. Om hierover een uitspraak te kunnen doen is een literatuuronderzoek verricht, aangevuld met enkele gesprekken met betrokkenen.

Door het beantwoorden van de volgende drie vragen kan de betekenis van luchthaven Niederrhein voor Gelderland duidelijk worden:
  1. Wat zijn de mogelijke ontwikkelingen van Weeze-Laarbruch / luchthaven Niederrhein?
    Of de burgurluchthaven Niederrhein echt tot stand komt is een politieke aangelegenheid. Een nieuwe luchthaven in de regio lijkt vooral kansen te hebben indien men integratoren en vrachtmaatschappijen kan aantrekken. De luchthaven zal, indien zij tot ontwikkeling komt, sterke concurrentie ondervinden van bestaande luchthavens die een veel beter pakket aan bestemmingen en frequenties kunnen bieden.
  2. Wat is de mogelijke rol van de luchthaven Niederrhein als modaliteit 'lucht' voor Gelderland?
    De luchthaven Niederrhein zou als modaliteit 'lucht' voor Gelderland kunnen fungeren. Een beter alternatief zou zijn om luchtvrachtverbindingen te verzorgen per trein. Een trein kan, door directe verbindingen met grote internationale luchthavens, een grote hoeveelheid aan continentale en intercontinentale bestemmingen bieden. Vooral de hogesnelheidstrein moet in staat zijn om te concurreren met luchtverkeeer en -vervoer van regionale luchthavens. De ontwikkeling van de mogelijkheden van luchtvrachtvervoer en -overslag door/van (hogesnelheids-)treinen verdient dan ook meer aandacht.
  3. Wat is de mogelijke invloed/betekenis van de luchthaven Niederrhein voor Gelderland?
    De betekenis van de luchthaven Niederrhein voor de provincie is gering. Als men kijkt naar de invloedssfeer van regionale luchthavens dan blijkt dat de invloed van een luchthaven op deze afstand niet groot is. Wel biedt de luchthaven verbetering van de luchtverbindingen, maar deze is afhankelijk van de ontwikkeling van de luchthaven.
De betekenis van de luchthaven Niederrhein voor Gelderland zal, zeker in eerste instantie, niet groot zijn. Als de luchthaven groeit en de transport- en distributiefunctie van Gelderland toeneemt zal de betekenis van de luchthaven voor Gelderland toenemen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.