Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.L. Oudman De balanskraan als containerkraan voor kleine binnenhavens.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.TT.4811, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Tegen de achtergrond van de toenemende congestie op de wegen zal er in de toekomst een verschuiving in het achterlandtransport optreden ten gunste van de binnenvaart en het railtransport. De containerstroom die via deze twee laatste modaliteiten wordt vervoerd, wordt dan ook verwacht sterk toe te nemen. Voor de ontwikkeling van de binnenvaart is het van belang dat de flexibiliteit van deze modaliteit wordt verhoogd door middel van het uitbreiden en creëren van vele kleine binnenhavens.

Om de efficiency van deze kleinere binnenhavens te waarborgen zullen deze havens uitgerust moeten zijn met containerkranen die de binnenvaartschepen snel en nauwkeurig kunnen behandelen. De huidige kleine binnenhavens zijn uitgerust met kranen die niet aan deze eisen voldoen, zodat onderzoek naar nieuwe overslagtechnieken voor de kleinere binnen havens noodzakelijk is. In het kader van de ontwikkeling van nieuwe overslagtechnieken voor de binnenvaart is voor deze scriptie de toepassingsmogelijkheid van de balanskraan als containerkraan onderzocht.

Het onderzoek wees uit dat de balanskranen in hun huidige vorm niet kunnen worden ingezet voor de overslag van containers. Eén van de eisen voor een containerbalanskraan is de balancering van de massa van de last, naast de massa's van de armen van de kraan. Bij de huidige balanskranen worden slechts de massa's van de armen gebalanceerd door het contragewicht. Zelfs bij een verbeterde afstelling van het huidige balanceringssysteem van de balanskranen, waarbij de balancering van de kraan wordt ingesteld om ook de gemiddelde massa van de last te balanceren met het contragewicht, blijft de verschuiving van het zwaartepunt van de kraan te groot voor de gestelde eisen.

Door het balanceringssysteem van de huidige volledig hydraulische balanskraan verder uit te breiden en aan te passen is echter wel een beperkte verschuiving van het zwaartepunt van de kraan te realiseren. Voor dit rapport is het uitschuifkraan concept ontwikkeld, die een verschuiving van het contragewicht, afhankelijk van de massa van de last, koppelt aan het huidige balanceringssysteem. Door toepassing van enige regeltechniek kan met dit nieuwe balanceringssysteem de verschuiving van het zwaartepunt, conform de gestelde eisen, binnen de omtrek van de draaikrans van de kraan worden gehouden.

Door het opstellen van een iteratief rekenschema zijn, verder in het onderzoek, globaal de afmetingen van de armen van de kraan berekend, aan de hand van de eisen van het werkgebied van een containerbalanskraan. Tevens zijn drie opstellingen van het uitschuifkraan concept onderzocht, namelijk: de opstelling op een vaste pilaar, de opstelling op een verrijdbaar onderstel, en de opstelling op een ponton. Al deze opstellingen maken in meer of mindere mate gebruik van de beperkte verschuiving van het zwaartepunt van de uitschuifkraan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.03.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.