Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.A. van der Maale Beuntransport
Computeropdracht, Rapport 96.3.TT.4816, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Vanuit tender- en werkvoorbereidingactiviteiten van het afgelopen jaar doet zich de behoefte voor om snel en betrouwbaar te kunnen voorspellen hoe bij een gegeven produktiewerktuig het bijbehorende beuntransport zou moeten zijn. Met name bij de voorbereiding en uitvoering van milieubaggerwerken in Nederland bleek dit het geval te zijn: hierbij dient verontreinigde specie vaak over relatief grote afstanden naar bergingslokaties te worden vervoerd.

In Lotus123 is het programma TRANSPORT.WK4 geschreven . In principe voorziet dit in de bestaande behoefte. Dat het programma alleen draait op een 'krachtige' PC onder Lotus123 release 5 en zelfs hiermee behoorlijk traag is, is een nadeel. Hierdoor is het programma niet gebruikersvriendelijk en niet voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is de beschikbare tijd te kort geweest voor de volledige ontwikkeling van het programma; daardoor dient het programma nog uitvoerig getest te worden.

Het doel is om een logistiek computerprogramma te ontwikkelen, dat voor een gegeven produktieconfiguratie de benodigde beuntransportcapaciteit uitrekent en zichtbaar maakt. Het voorstel is te komen tot een systeem waarbij men menugestuurd gegevens kan invoeren, bewaren en bewerken en waarbij zo veel mogelijk interpretatiefouten dienen te worden voorkomen.

Het systeem dient universeel gebruikt te kunnen worden voor alle werken zowel in tender-, voorbereidings- als uitvoeringsfase waarbij een logistiek transportvraagstuk aanwezig is. Het systeem kan ten goede komen aan de kwaliteit van het bedrijf in het algemeen.

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de gebruikersinterface en een grotere flexibiliteit, zodat het in meer gevallen kan worden toegepast.

Het programma is ondertussen in gebruik genomen, en het voldoet aan de verwachtingen. Het programma biedt inderdaad een snelle mogelijkheid om snel inzicht te verkrijgen in het proces van het beuntransport.

Uiteraard moeten er nog veel ervaring met het programma worden opgedaan. Deze informatie kan dan gebruikt worden om eventueel in huidige versies nog meer mogelijkheden in te bouwen, waarmee in deze opzet nog geen rekening was gehouden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.