Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekP. Preijer Een programma voor crew scheduling
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4829, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Er is een programma geschreven voor de behandeling van een crew scheduling probleem in de scheepvaart. Dit probleem is een deelprobleem van het scheduling probleem uit de doctoraalopdracht van Warrens (rapport 95.3.LT.4461).
Dit probleem is een scheduling probleem uit de scheepvaart met de volgende gegevens: De doelfunctie is het minimaliseren van de kosten van het rooster. De kosten bestaan hier uit de reiskosten van de officieren als zij voor vacantie naar huis gaan, en als zij na een vacantie weer terugkomen naar de haven waar hun schip op dat moment ligt. In het programma worden de kosten berekend over alle reizen binnen het rooster. De kosten worden geminimaliseerd onder de volgende voorwaarden: De gebruikte oplossingsmeyhode is een constructiemethode met random invloeden. Deze methode wordt een groot aantal keren uitgevoerd en elke keer als er een beter rooster gevonden wordt, wordt het rooster opgeslagen. Door de sctructuur van het probeleem zijn er veel verschillende roosters mogelijk die allemaal dezelfde reiskosten hebben en toch allemaal aan de voorwaarden voldoen. Met het grote aantal herhalingen wordt er dus in feite gehoopt op een toevalstreffer.

Het programma is geschreven in Borland Pascal 7.0 en maakt gebruik van Turbo Vision om de layout vast te leggen; ook wordt er gebruik gemaakt van objecten.

Naar aanleiding van de gevonden resultaten zijn de volgende Conclusies getrokken: De volgende Aanbevelingen worden gedaan:


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.