Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD. van Vliet Bulk & Container handling: ontwerpprogrammatuur 91-96
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.TT.4833, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport is een inventarisatie van ontwerpondersteunende programma's. De programma's hebben betrekking op systemen en constructies voor de overslag van bulkgoed en containers en zijn vervaardigd op de vakgroep Transporttechnologie van de TU Delft, faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Het doel van dit rapport is een overzicht te verkrijgen van de verschillende onderwerpen. Tevens worden de mogelijkheden en de geschiktheid van de gebruikte softwarepakketten met betrekking tot het oplossen van een vraagstuk beoordeeld. De softwarepakketten Matlab, Ansys, Krasta en Simulink en de programmeertaal Pascal worden beschreven en met elkaar vergeleken.

Er is o.a. naar voren gekomen dat Pascal en Matlab veel toegepast worden en dat de bruikbaarheid voor het oplossen van technische problemen voldoende is onderzocht. De bruikbaarheid van Simulink en Delphi moet nog worden onderzocht. Voor een aantal statische spannings- en vervormingsanalysen blijken Ansys en Krasta beter uitgerust dan de overige pakketten. De gebruikersvriendelijkheid van deze pakketten is echter laag.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.10.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.