Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.R. Dunselman Het dynamische gedrag van een hijsinstallatie: Simulink simulatie.
Computeropdracht, Rapport 97.3.TT.4847, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij het hijsen van een last zijn er vele invloeden op het dynamische gedrag van de last en de installatie. Daarbij moet vooral gedacht worden aan massatraagheden, dempingsfaktoren en stijfheden van de verschillende componenten van de hijsinstallatie. Door de complexiteit van het hele systeem is het gedrag praktisch niet met de hand te berekenen. Om toch het dynamische gedrag van de hijsinstallatie te kunnen bekijken is er een computerprogramma geschreven dat dit gedrag beschrijft.

Alvorens het computerprogramma te maken, is een hijsinstallatie gemodelleerd en zijn de bewegingsvergelijkingen opgesteld die het dynamische gedrag van het systeem beschrijven. De hijsinstallatie waarvan het gedrag wordt berekend bestaat uit 9 deelsystemen: Vervolgens zijn de gevonden bewegingsvergelijkingen omgezet naar de Matlab toolbox Simulink. Een print van dit programma is opgenomen in een bijlage van het rapport. Met het computerprogramma wordt de hijssnelheid van de last bekeken. Door middel van een PID (Proportionele Integrerende Differentiërende) regelaar wordt ernaar gestreefd de hijssnelheid zoveel mogelijk een opgegeven gewenst traject te laten volgen.

De gebruiker van het computerprogramma kan alle waarden van de constanten zelf veranderen tot een gewenste waarde. Op deze manier is het mogelijk om de invloeden van alle faktoren op het dynamische gedrag te bekijken. Zo kan bijvoorbeeld de massa van de last, de elasticiteit van de staalkabels of de diameter van de hijstrommel gevarieerd worden.

De werking van het computerprogramma is gecontroleerd aan de hand van een aantal tests. Bij iedere test hebben één of meerdere constanten van het model een nieuwe waarde gekregen. Deze nieuwe waarden zijn zo gekozen dat de juiste dynamische gedrag van het systeem van tevoren bekend was. Vervolgens is gekeken of het computerprogramma ook inderdaad dit gedrag liet zien. Dit bleek in alle gevallen zo te zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.12; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.