Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC. Kruger Simulatie van een katsysteem voor een bufferstack, project FAMAS.
Computeropdracht, Rapport 97.3.TT.4850, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In het kader van het FAMAS-project (voorheen 2000-12) is een katsysteem ontwikkeld, waarbij de verticale verplaatsing van de last en de horizontale verplaatsing van de kat worden opgelegd via één kabel.
Voor dit systeem wordt onderzocht hoe de kat en de last zich tijdens het transport gedragen, in acht nemend dat de last bestaat uit een spreader met eventueel een container. Vooral deze massaverhouding is een belangrijk punt in de praktische toepassingsmogelijkheden.

Voor het onderzoek wordt een model opgesteld, waarmee in Simulink simulaties worden uitgevoerd. In het model zijn de belangrijkste parameters aanwezig; de kabelrek is echter in dit model niet meegenomen.

Het simulatiemodel laat zien dat er tijdens het transport van de last trillingen met een zekere uitwijking optreden, die na het stopzetten van de lieren enige tijd nodig hebben om uit te dempen. Afhankelijk van de geometrie van het systeem ligt de frequentie van de trillingen tussen de 1,5 en 2,5 s-1.

Op basis van de uitkomst van de simulaties kan worden gesteld dat het systeem in praktijk zal kunnen voldoen. Er moeten dan wellicht voorzieningen worden getroffen om de optreden trillingen te dempen (vloeistofrem op kabelschijf) en om lastpositie nauwkeurig te kunnen sturen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.