Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.K. van der Hoeven Grondtransport uit ontgravingsruimte tunnelboormachine. Toepassing en modellering van de schroeftransporteur.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.TT.4865, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de aannemersindustrie worden twee soorten machines gebruikt voor het boren van tunnels. De machine met vloeistofbalans schild en die met gronddrukbalans schild. In de laatstgenoemde wordt voor grondtransport uit de ontgravingsruimte veelal gebruik gemaakt van een schroeftransporteur.

In hoofstuk 1 wordt een inleiding gegeven op de achtergronden van de tunnelboortechniek. Daarna wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de functionele eisen die gesteld worden aan de grondtransporteur. Daar worden ook de randvoorwaarden genoemd, waarmee men rekening moet houden bij het ontwerpen van een grondtransporteur. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens nader ingegaan op het gebruik van de schroeftransporteur voor grondtransport uit de ontgravingsruimte. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 een aanzet gegeven tot een (nieuw) rekenmodel voor het doorrekenen van de schuin opgestelde schroeftransporteur. De schuin opgestelde transporteur wordt daarbij onderscheiden in een verticale en een horizontale transporteur.

Dit model moet nieuw gemaakt worden, omdat in de literatuur geen analytische benadering wordt gegeven voor rnateriaaltransport in een horizontale schroeftransporteur. Omdat we voor het gehele rekenmodel dezelfde uitgangspunten willen gebruiken, hebben we voor de verticale schroeftransporteur ook een (nieuw) model opgezet. Geheel nieuw is dit laatste model niet, omdat het zijn grondslag vindt in een bestaand rekenmodel.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.