Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB. de Nekker Onderzoek naar kraanconcepten voor de afhandeling van grote containerschepen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.TT.4884, Transporttechnologie.


Sinds Maclean Trucking uit de Verenigde Staten van Amerika eind jaren 50 de container als standaard transporteenheid in gebruik nam om goederen over land te vervoeren, heeft de containerisatie een grote vlucht genomen. De containerschepen worden steeds groter, om de transportkosten per container te minimaliseren. Dit heeft tot gevolg dat de ligtijd van een schip in de haven toeneemt. Ter minimalisatie van de totale transportkosten per container dient een schip zo snel mogelijk gelost en geladen te worden. Bij een maximale ligtijd van 24 uur en maximaal zes containerkranen per schip, dient de gemiddelde overslagcapaciteit per containerkraan 50 containers per uur (cph) te bedragen.

In het kader van deze scriptie is een inventarisatie gemaakt van containerkraanconcepten van de laatste jaren, betreffende de verhoging van de overslagcapaciteit. Middels een evaluatie van een systematische indeling, zijn nieuwe interessante kraanideeën voor de toekomst gegenereerd.

Kraanontwerpen van de laatste jaren zijn op basis van literatuur- en octrooigegevens met elkaar vergeleken. Per kraanconcept zijn de technische kenmerken behandeld, is er uitleg van de werking gegeven en is een capaciteitsanalyse uitgevoerd.

De tweekatkraan-op-verhoging van Incomaas, heeft de hoogste theoretische capaciteit (110 cph), terwijl de kraan met één kat op een verhoogde kade, van FAMAS, de betrouwbaarste kraan is, dankzij de eenvoudige cyclus. Uit de evaluatie van de systematische indeling volgen drie kraanideeën, welke interessant zijn om nader te onderzoeken. De uitkomst van een simulatieprogramma voor alle behandelde kranen zal deze scriptie completeren.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2000.08.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.