Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.K. van der Hoeven Rekenmodel 100% gevulde, schuin opgestelde schroeftransporteur
Computeropdracht, Rapport 97.3.TT.4887, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In tunnelboormachines met gronddrukbalans schild wordt veelal gebruik gemaakt van een schroeftransporteur voor grondtransport uit de ontgravingsruimte. Men weet echter niet goed hoe die transporteur werkt.

In de literatuur worden wel achtergronden aangetroffen over het gebruik van de schroeftransporteur, maar geen goede rekenmodellen.
In dit verslag wordt daarom een nieuw rekenmodel opgesteld voor de 100% gevulde, schuin opgestelde schroeftransporteur en verwerkt in een computerprogramma.

Uit gevoeligheidstests van het computerprogramma wordt duidelijk dat de druk in de ontgravingsruimte weinig tot geen invloed uitoefent op de grootte van het aandrijfvermogen van de schroeftransporteur. Dat het rekenmodel waarschijnlijk overeenkomt met de werkelijkheid blijkt uit de uitvoer van twee doorgerekende praktijkvoorbeelden van de schroeftransporteur. De uitvoergegevens van het rekenmodel komen namelijk goed overeen met gegevens uit de literatuur.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.