Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.K. van der Hoeven Ontwerp lichte kraan voor secundaire containerbinnenvaart.
Ontwerpopdracht, Rapport 97.3.TT.4889, Transporttechnologie.


Door de toegenomen vraag naar goederenvervoer, zijn meer mogelijklieden ontstaan voor goederentransport via de binnenvaart. En dan niet alleen voor de grote binnenvaart (schepen van 11,40 m of breder), ook voor de zogenaamde secundaire binnenvaart (maximaal 11,40 m breed).
Om transport met behuJp van de secundaire ("kleine") binnenvaart te bevorderen, moeten faciliteiten aangeboden worden als laad- en losstations. Dit betekent, dat voor containerschepen op de secundaire binnenvaart terminals ontwikkeld moeten worden. In verband met de kleinschaligheid van gebruik van deze terminals, mogen die terminals niet te duur zijn in aanschaf en gebruik.
Daarom wordt een plan opgezet om het laden en lossen van een containerschip op de secundaire binnenvaart over te geven in handen van de schipper. De bedoeling is dat de schipper zelf met behulp van een lichte kraan de containers aan en van boord zet. De containers worden op chassis' geplaatst die de schipper zelf verplaatst met behulp yan een kleine (terminal)trekker, die hij aan boord heeft.

Dit rapport geeft een opzet van de layout en constructie van de kraan. De hoofdligger van deze kraan is een driehoekig vakwerk en heeft een overspanning van 25 m. De kraan rijdt met éën poot over een rail op de wal, terwijl de andere poot over een rail rijdt die is bevestigd op een in het water geplaatste muur. Tussen die muur en de wal (zonder kademuur) ligt het schip.

Voordeel van deze kraan is dat er geen kademuur nodig is om het schip te laden en te lossen. Daarnaast brengen de lichte vakwerkligger en de nieuw ontworpen spreader zodanige gewichts- en kostenbesparingen met zich mee, dat een rendabele terminal ontstaat. Omdat dit rapport een eerste orde benadering geeft voor het kraanontwerp, moet echter nog wel tijd besteed worden aan de nadere definiëring van het constructieve ontwerp. Er is wel aangegeven welke onderdelen van de kraan onalhankelijk van elkaar ontworpen en geconstrueerd kunnen worden.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2001.01.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.