Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.L. van Deursen Literatuurstudie naar een mogelijke opstelling om de rugbelasting te meten van van een "dynamic chair".
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.LT.4892, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Als hoofddoel bij aanvang van deze literatuurstudie werd gesteld: "is het mogelijk om door middel van lengtemeting aan proefpersonen iets te zeggen over de optredende rugbelasting tijdens het zitten op een actief bewegende stoel?"

Uit dit rapport blijkt dat er meerdere methoden werden en worden toegepast om informatie te krijgen over optrdende rugbelasting. Een mogelijkheid, die in hoofdstuk 2 aan de orde komt, is het meten van intradiscale druk; een invasieve en gevaarlijke operatie als het in vivo wordt toegepast. Dit gebeurt dan ook onder strenge amnestesie.

Als tweede is naar voren gekomen dat door EMG-metingen informatie is te verkrijgen over de spieractiviteit en dat deze afhankelijk is van de aangenomen houding, bewegingen en externe belastingen. Nadelen van deze methode zijn de vele side effects in de resulterende data, zodat de dataverwerking een intensief proces is.

Een vervangende meetmethode voor de twee bovengenoemde is lengtemeting. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren komt, blijkt een lengteverandering een dagelijks optredend proces te zijn: "we krimpen gemiddeld 19.3 mm per dag van het moment dat we opstaan tot het moment dat we weer gaan slapen". Het ontlasten van de rug, wat bijvoorbeeld gebeurt tijdens liggen, blijkt echter een lengtetoename tot gevolg te hebben. Tevens worden in hoofdstuk 4 toepassingen besproken die lengtemeting als uitgangspunt hebben. De resultaten hebben betrekking op verschillende zithoudingen alsmede houding in combinatie met vibratie.

Bij deze meettechniek is het niet nodig om allerlei aannames te doen zoals bij biomechanische modellen wel gedaan wordt. Lengtemeting is geheel ongevaarlijk en comfortabel voor de proefpersoon. De methode is niet invasief en vergt minder observatietijd tijdens en na de meetsessies. Deze methode blijkt uitermate geschikt te zijn voor het meten van de rugbelasting bij het innemen van verschillende (zit)houdingen en het uitvoeren van verschillende taken.

Voor wat betreft de taken komt in hoofdstuk 5 naar voren dat de geleverde prestaties en de mentale belasting te meten zijn, mits een nauwkeurig onderzoekprotocal is opgesteld.


Zie ook rapport 97.3.LT.4893


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.