Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekD.L. van Deursen Lengte als maat voor rugbelasting. Evaluatie van een nieuw zitconcept
Doctoraalopdracht, Rapport 97.3.LT.4893, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


De twee probleemstellingen in dit rapport luiden:
"Kan middels exacte lengtemeting een objectieve uitspraak gedaan worden over het effect van dynamische stimuli tijdens langdurig (1 uur) zitten?"
"Hebben dynamische stimuli een negatieve invloed op het prestatievermogen?"


Rugklachten zijn een groot probleem in de huidige maatschappij. We leven in de eeuw van de Homo Sedens (Mandal) en geschat wordt dat we 38 van de 72 jaar zittend doorbrengen (Goossens). Het is algemeen bekend dat zitten, en speciaal langdurig zitten, een grote riscofactor is op het verkrijgen van lage rugklachten.
L.L.J.M. van Deursen bedacht een nieuw zitconcept, waarbij de zitting continue dynamische stimuli oplegt aan de lage rug van de zittende persoon. De uitvinder denkt hierbij aan pijnvermindering van rugklachtpatiënten, eventuele verbeterde discale stofwisseling en vermindering van de rugbelasting tijdens het zitten.

Na literatuurstudie is besloten om exacte lengtemeting van de rug te gebruiken om hiermee de mate van rugbelasting te objectiveren, die optreedt tijdens het zitten op een stoel met continue dynamische stimuli. Lengteverandering van de rug en externe belasting vertonen een lineair verband.
Voor dit onderzoek is een meetapparaat gebouwd, dat in staat is om personen binnen 1 mm naukeurig te meten!
Acht subjecten zijn betrokken geweest bij dit onderzoek, waarbij de statische en dynamische situatie met elkaar vergeleken werden. Statisch houdt in dat de persoon 1 uur lang op een experimentele kantoorstoel zit zonder dynamische stimuli. In de dynamische situatie krijgt de persoon tijdens het uur zitten continue dynamische stimuli op het zitvlak aangeboden. Deze twee situaties zijn met elkaar vergeleken, zodat er gesproken kan worden over een relatieve meting.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de personen in de statische situatie significant krimpen tijdens 1 uur zitten, dit in tegenstelling tot de dynamische situatie waarbij een significante lengtetoename optreedt.
De conclusie hieruit zou inderdaad een verbetering van de discale stofwisseling kunnen zijn. In ieder geval is er een grotere pompfunctie van de discus in de dynamische situatie, want alleen de discus is variabel in dikte en zorgt voor variatie in ruglengte.

De tweede probleemstelling is getest door aan de subjecten tijdens de zitperiode op te dragen. De geselecteerde taken zoals reactiesnelheid van handbewegingen op verstorings- en doelvolgtaken, typetaak, lees- en schrijftaak moesten een uitspraak opleveren omtrent de tweede probleemstelling.
Op grond van de resultaten kan geen uitspraak gedaan worden of er een negatieve invloed is op de menselijke prestaties door de dynamische stimuli tijdens het uitvoeren van de taken.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.08.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.