Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM.A. Davids Ontwikkeling van een Pascal-programma voor het Traveling Purchaser Probleem.
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4906, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


"Implementeer de methode voor de behandeling van het Traveling Purchaser Probleem (TPP) in K.N. Singh en D.L. van Oudheusden "A branch and bound algorithm for the traveling purchaser problem" (European Journal of Operational Research, vol.97 (1997) pp.571-579)" was de opdracht Logistieke Informatica waarvan dit rapport verslag doet.

Bij het Traveling Purchaser Probleem moet een inkoper n gegeven artikelen kopen in een deelverzameling van m gegeven plaatsen. Ook gegeven zijn de kosten van een artikel in een plaats en de reiskosten van een plaats naar een andere plaats. Het probleem is het vinden van een rondreis voor de inkoper zodanig dat de som van reis- en artikelkosten minimaal is.

Het TPP is een abstractie van het Traveling Salesman Probleem (TSP, bepaal een optimale rondreis langs een aantal plaatsen) en heeft een aspect (selecteer een deelverzameling uit de verzameling van m plaatsen voor de rondreis) dat overeenkomt met een Simple Plant Location Probleem (SPLP). Singh en Van Oudheusden combineren bestaande algorithmes voor het TSP en SPLP tot een Branch-and-Bound algorithme dat een exacte oplossing voor het TPP vindt.

Na het ontwikkelen van Pascalalgorithmes in pseudocode is het Pascalprogramma PASTPP geschreven dat een TPP tot een omvang van 6 plaatsen en 100 artikelen in maximaal enkele seconden oplost. Hierbij wordt het SPLP door PASTPP op algemene wijze opgelost. Singh en Van Oudheusden gebruiken een specifiek SPLP-algorithme waarmee zij een TPP met 25 plaatsen en 100 artikelen in een aanvaardbare tijd oplossen. Van dit algorithme is wel een FORTRAN-versie maar geen Pascalversie beschikbaar. De aanbeveling is dan ook deze te ontwikkelen, waarmee de prestatie van PASTPP sterk toe zal nemen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.