Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekL. van den Bosch Een hulpmiddel voor de evaluatie van verkoopprognoses.
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4907, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Basis voor dit onderzoek is de behoefte om verkoopvoorspellingen op een overzichtelijke manier te kunnen vergelijken met de werkelijke verkoopcijfers. Gekozen is om de bestaande gegevens in relatie tot bijvoorbeeld regio, markt en land op te slaan in een database. Gekozen is voor het database-programma ACCESS.

Het is gewenst dat voor verschillende combinaties van factoren de voorspellingen kunnen worden vergeleken met de werkelijke verkoopcijfers. Bij combinaties van factoren moet worden gedacht aan een bepaalde regio, markt, land etc..
Hiervoor is een tool ontwikkeld in ACCESS om de voorspellingen voor de middellange termijn per maand, per regio, markt en land ook op een visuele manier te kunnen vergelijken met de werkelijke orders. Na het openen van de evaluatie database in ACCESS kunnen de zoekcriteria in een overzichtelijk scherm worden ingevoerd. Na één druk op de knop voert ACCESS een evaluatie uit met als resultaat een grafiek. Deze grafiek geeft per maand van alle evaluaties de prognoses en de werkelijike verkopen. De legende verklaart welke lijn in de grafiek bij welke evaluatie hoort. De ingevoerde criteria worden als toelichting bij de grafiek afgedrukt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.05.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.