Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekL. Loeve Programmeren en simuleren in Java®.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.LT.4912, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Java® is een vrij nieuwe programmeertaal die veel mogelijkheden lijkt te bieden. Deze taal zou gebruikt kunnen worden voor toepassingen in een logistieke context. Het is daarom interessant de programmeertaal Java® te onderzoeken.

In deze literatuurscriptie zijn de mogelijkheden van Java® als programmeertaal en simulatietaal onderzocht.
De kenmerken van Java® als programmeertaal zijn bekeken, evenals de manier van programmeren en de mogelijkheden voor parallel programmeren in Java®. Tevens zijn meerdere object-georiënteerde simulatietalen beschouwd en hun mogelijke toepassing voor parallelle simulatie. Deze simulatietalen zijn vergeleken met de reeds bestaande Java® simulatietalen.

Geconcludeerd kan worden dat Java® een zeer interessante programmeertaal is met veel mogelijkheden, die ook geschikt is voor logistieke toepassingen, zoals simulatie. De bestaande simulatietalen in Java® zijn geschikt voor eenvoudige simulaties, maar nog niet voor parallelle simulatie. Het wordt daarom aanbevolen de simulatietalen in Java® uit te breiden met mogelijkheden voor parallelle simulaties.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.