Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.C.P. Verdegaal Vermogensberekeingen van AGV's; een toepassing in Delphi.
Computeropdracht, Rapport 97.3.TT.4915, Transporttechnologie.


De ontwikkeling van systemen ter bepaling van de positie van een object in ruime zin heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen en het eind is wat dat betreft nog niet in zicht. Voor de toepassing van Automatisch Geleide Voertuigen heeft deze ontwikkeling als resultaat dat het toepassingsgebied sterk kan worden uitgebreid. Niet alleen min of meer afgesloten gebieden als terminals en fabrieksterreinen, maar ook de openbare weg kunnen daardoor tot het domein van de AGV gaan behoren.

Hogere snelheden, bruggen en viaducten, heuvels en wind zorgen ervoor dat het vermogen dat geïnstalleerd moet worden in een AGV die onder dergelijke omstandigheden moet opereren, sterk kan variëren.

Teneinde snel inzicht te krijgen in het vermogen dat onder specifieke omstandigheden is vereist is het programma AGVPower gemaakt, een Delphi programma.

Bij het programma hoort dit rapport dat begint met een inleiding. In het tweede hoofdstuk wordt de rekenmethode om tot het vermogen te komen behandeld, waarna in hoofdstuk drie deze methode naar een Delphi programma wordt geconverteerd. Inclusief de bijbehorende invoerbeveiliging en weergave van de berekeningsresultaten in een grafiek. Als laatste hoofdstuk is in het rapport een gebruikershandleiding opgenomen. Tenslotte worden in een drietal bijlagen de verschillende units in programmacode afgedrukt.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.12.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.