Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekL. Loeve Een voertuiggeleidingssysteem in Java®.
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4925, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Automatisch geleide voertuigen (AGV's) worden onder meer gebruikt voor het transporteren van containers tussen de kadekranen en de stack. Door de toenemende schaalvergroting in het containertransport is behoefte aan een nieuw voertuiggeleidingssysteem voor automatische voertuigen. In "Voertuiggeleiding als systeem van automaten" van J.J.M. Evers, J.A. Ottjes en M.B. Duinkerken is daarom een nieuw voertuiggeleidingssysteem voorgesteld met de naam TRACES.

Er is een implementatie gemaakt van het voertuiggeleidingssysteem TRACES in de programmeertaal Java®. Onderzocht is welke objecten en methoden gebruikt moeten worden in dit systeem, waarna begonnen is met de implementatie hiervan. Ook is onderzocht of het resulterende systeem geschikt is voor simulatiestudies.

Het resulterende computerprogramma in Java® werkt goed en geeft een goed beeld van het TRACES concept. Simulaties met het computerprogramma zijn op dit moment nog niet mogelijk omdat de Java®-simulatietalen nog niet zover ontwikkeld zijn. Aanbevolen wordt om een aantal methoden van het computerprogramma verder uit te werken, evenals het segment Priorities and Timing en verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor simulatie van het TRACES model.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.