Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekG.J.M. van der Wielen Ontwerp van een 'high performance' containerterminal lay-out.
Doctoraalopdracht, Rapport 97.3.LT.4929, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft het ontwerp van een 'high performance' lay-out van een geautomatiseerde containerterminal. Op de terminal vindt het terminaltransport plaats met automatisch geleide voertuigen (AGV's). De stack van de 'high performance' terminal bestaat uit een importstack en een exportstack. De stacklanen van de import- en exportstack liggen in het verlengde van elkaar en worden gescheiden door een voor AGV's bestemd tussenpad met transferpunten. In de stack worden bovenloopkranen toegepast, zodat de AGV's meer bewegingsvrijheid hebben bij de transferpunten.

Het ontwerp van de terminal omvat de lay-out van de stack en het AGV-wegennet inclusief de handling platforms. De routering van de AGV's op de terminal is gebaseerd op een logistieke analyse van het AGV-systeem. Het AGV-wegennet is ontworpen op basis van de routering. De lay-out van het AGV-wegennet is modulair opgezet.

De routering van de AGV's en de lay-out van het AGV-wegennet is grotendeels afgestemd op het laadproces van een zeeschip. Het laadproces is het meest kritieke proces vanwege de starre laadvolgorde van de containers in het zeeschip. Voor het laadproces van het zeeschip zijn korte routes voor de geladen AGV's ontworpen, zodat het proces beter onder controle kan worden gehouden. De geladen AGV's rijden namelijk 'rechtstreeks' van de waterzijdige transferpunten van de exportstack naar de handling platforms aan de achterzijde van de kadekranen. Het handling platform van de kadekraan bestaat uit een draaischijf voor het evenwijdig aan de kade roteren van de geladen AGV. De oriëntatieëis van de container kan ook met de draaischijf opgelost worden. De lege AGV's rijden van de handling platforms van de kadekranen, via onder de kadekranen gelegen rijbanen, om het voor de geladen AGV's bestemde wegennet heen, naar achter de waterzijdige transferpunten van de exportstack gelegen rijbanen. De waterzijdige transferpunten van de exportstack én de handling platforms van de kadekranen koppelen de routes van de lege en volle AGV'S. De volledige scheiding van lege en volle AGV's tijdens het laadproces van een zeeschip komt de besturing van het laadproces ten goede. De parallelle opstelplaatsen voor de geladen AGV's bij de handling platforms aan de achterzijde van de kadekranen vergemakkelijken de realisatie van de laadvolgorde van de exportcontainers in het zeeschip. De lay-out van het wegennet tussen de exportstack en de kadekranen is zodanig opgezet, dat kruisend AGV-verkeer is ontkoppeld.

Tijdens een losproces van het zeeschip rijden de geladen AGV's van de handling platforms aan de achterzijde van de kadekranen, langs de exportstack, naar de in het tussenpad gelegen transferpunten. De lege AGV's rijden van de transferpunten in het tussenpad, langs de exportstack, naar de onder de kadekranen gelegen rijbanen.

Een grondige analyse van het terminaltransportsysteem heeft een containerterminal lay-out opgeleverd, welke goede mogelijkheden biedt voor intensief terminaltransport met AGV's.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.10.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.