Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekR.C. Govers Simulatie van een terminal voor minerale ertsen.
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4932, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Taylor II is een computerprogramma waarmee processen gesimuleerd kunnen worden. Voor deze computeropdracht, waarbij een ferro-alloys terminal gesimuleerd wordt, is gebruik gemaakt van dit computerprogramma.

Het eerste doel was te bepalen hoeveel vrachtwagens nodig zijn om schepen die in de haven aanleggen zo snel mogelijk te kunnen lossen. De kadekraan moet dus op volle capaciteit kunnen werken. Het tweede doel was het bewerkingsproces van de ferro-alloys te bekijken. De ferro-alloys worden in dit bewerkingsproces gebroken en gezeefd. Elke machine heeft een invoerbuffer en een uitvoerbuffer. Het transport tussen deze invoerbuffers en uitvoerbuffers gebeurt door buldozers. Ook het transport tussen opslagloods en buffers gebeurt door buldozers. De machine-combinatie moet op volle capaciteit kunnen werken, waardoor ervoor gezorgd moet worden dat er voldoende ferro-alloys aangevoerd wordt en de uitvoerbuffers tijdig geleegd worden.

Met behulp van Taylor II versie 4.1 zijn twee simulaties gemaakt, één van het losproces en één van het breek- en zeefproces. De beide processen zijn opgebouwd uit elementen. De verschillende elementen die gebruikt zijn, zijn: machines, buffers, transporters en paden. Tijdens de simulatie is duidelijk zichtbaar hoe de ferro-alloys zich over de terminal verplaatsen en of de machines op de gewenste manier werken.

Na experimenteren met de twee simulaties is het aantal vrachtwagens en buldozers dat nodig is op de terminal bepaald. Er wordt van uitgegaan dat er elke tien dagen 10.000 ton nog te bewerken ferro-alloys aankomt. Er blijken dan twee vrachtwagens nodig om voldoende afvoer bij de kadekraan te garanderen en er blijken in totaal vijf buldozers nodig om voldoende aan- en afvoer bij de buffers te verzorgen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.09.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.