Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekM. Legtenberg Simulatie van het rollerbargesysteem voor de overslag van containers in de binnenvaart
Computeropdracht, Rapport 97.3.LT.4948, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft een simulatiemodel voor het rollerbargesysteem en het bijbehorend programma voor de simulatie van het systeem.

De systeemgrenzen worden zo gelegd dat de essentiële componenten binnen de systeemgrenzen vallen.
De grenzen van het systeem zijn gelegd bij de aan- en afvoer van de containers naar de zeestack en de plaatsing van de pakketten in het schip.
Op één baan kunnen twee 20 ft. containers of één 40 ft. container dwars op de kade worden verplaatst.

In het rapport worden drie verschillende lay-outs uitgewerkt.
Voor de drie lay-outs worden enkele experimenten verricht. Zo worden het aantal posities, lees de lengte van de banen, en de bewerkingstijden van de gebruikte componenten gevarieerd.

Het programma biedt verdere gebruikers de mogelijkheid om nog niet meegenomen invloedsfactoren in een later stadium toe te voegen.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1997.11.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.