Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.C.P. Verdegaal Parallel katsysteem voor een containerkraan.
Ontwerpopdracht, Rapport 97.3.TT.4956, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij het onderzoeken van de mogelijkheden om de capaciteit van een containerkraan te vergroten blijkt dat het verlagen van de massa van de loopkat een aanzienlijke invloed heeft op de cyclustijd. Deze ontwerpopdracht voorziet dan ook in een kat-ontwerp dat grofweg 60% lichter is dan de tot op heden gebruikte uitvoeringen.
Na de inleiding in het eerste hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de belastingsgrondslagen en de indeling van de kraan in een kraangroep behandeld. Deze indeling geschiedt onder meer op basis van een bedrijfs-ontwerplast van 75 ton en een theoretisch te verwachten aantal lastspelen gedurende de levensduur van de kraan.
Het volgende hoofdstuk gaat in op de mogelijkheden die er zijn om de massa van de kat terug te kunnen brengen.
In hoofdstuk 4 wordt de keuze voor het uiteindelijke idee verwoord, met een uiteenzetting van de voor- en nadelen ervan. Het idee dat zal worden uitgewerkt is het opdelen van de kat in twee identieke helften die parallel door de katrijbaan bewegen. Voornaamste voordeel hierbij is het vervallen van het hoofdframe van de conventionele kat.
Hoofdstuk 5 geeft voor de hoofdelementen het spanningsniveau bij de zwaarste ontwerplast, waarbij deze worden vergeleken met de toelaatbare spanning in het gebruikte materiaal onder geldende omstandigheden.
Tenslotte volgt in hoofdstuk 6 de conclusie. Het ontwerp laat een totaal gewicht zien dat onder de 10 ton kan blijven (zonder aandrijving) en voldoet wat dat betreft ruimschoots aan het gestelde doel het gewicht van de kat sterk te reduceren. Daarbij moet bedacht worden dat een conventionele kat ontworpen voor de in deze opdracht aangenomen belasting op ongeveer 30 ton zou komen. Ook andere ideeën uit het ontwerp dragen bij aan de gewichtsreductie: de wielen van gegoten polyamide en de parallel en verticaal hangende kabels.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.