Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Wilts Laden en lossen van containers en vrachtwagens.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 97.3.TT.4974, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Containertransport is een belangrijke manier geworden om goederen te transporteren. Door het gebruik van containers kwamen er echter nieuwe problemen die samenhangen met de containerhandling. Eén van die problemen is het laden en lossen van de inhoud van de container. Dit is met name een probleem, omdat de laadruimte maar van één kant bereikbaar is. Daarom is een inventarisatie gemaakt over de mogelijkheden om van één kant bereikbare laadruimte te laden en te lossen. Hierbij is naast de container ook de vrachtwagen behandeld, omdat deze net als de container maar van één kant bereikbaar is.

Tezamen met de containerisatie is het gebruik van gestandaardiseerde laadeenheden sterk toegenomen. Enkele van deze gestandaardiseerde laadeenheden zoals pallets, rolcontainers zullen worden behandeld.

Bij het gebruik van ladingseenheden moet er voor gezorgd worden dat de lading goed vast staat en niet meer kan verschuiven, opdat de lading niet beschadigt of er gevaarlijke situaties voor het personeel ontstaan.

De lading kan op verschillende manieren uit de container worden gehaald. Het eenvoudigst gaat dit met de hand, waarbij men hulpmiddelen zoals band- of rollentransporteurs kan gebruiken. In de loop der jaren zijn er ook veel hulpmiddelen voor pallettransport ontwikkeld. Dit gaat van eenvoudige handpallettrucks tot vorkheftrucks. Het zal zeer sterk van de eisen afhangen voor welk hulpmiddel men kiest. Een vorkheftruck biedt de meeste mogelijkheden, maar is ook het duurst. Als men het werktuig niet zo vaak nodig heeft en de last niet te groot is kan men wellicht beter kiezen voor ander werktuig, zoals een pallettruck. Om de vrachtwagen of container te laden of te lossen heeft men naast een werktuig vaak ook hulpmiddelen, zoals overslagbruggen, nodig.

Als er vaak en snel geladen of gelost moet worden kan er voor gekozen worden om dit proces te automatiseren door systemen in de oplegger of op de kade te bouwen. Deze systemen zijn duur en alleen geschikt voor specifieke ladingdragers.

Bulkgoederen worden meestal geladen en gelost door gebruik te maken van grijpers of middel van kiepen, maar ook hiervoor zijn geautomatiseerde systemen op de markt. Het is ook mogelijk om bulkgoed in containers te vervoeren.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.