Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH.J. Kuiper Hergebruik van simulatiesoftware voor real-time besturing.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 98.3.LT.4983, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


"(Her)-Gebruik van computer simulatiesoftware bij Real-Time besturing" is een samenvatting van het volgende:
Met het oog op programmeren kan deze oplossing aanzienlijke tijdwinst opleveren, omdat nu niet de simulatietaal dient te worden herschreven in een besturingstaal voor een systeem, maar deze direct gebruikt kan worden voor de besturing.

Deze zo voor de hand liggende constructie vindt -nog- geen uitgebreide aandacht binnen de literatuur. Binnen het kader van hergebruik van computerprogrammatuur in het algemeen is veel gepubliceerd. Toch is deze anders dan de hierboven beschreven wijze van her-gebruiken van simulatieprogrammatuur.

Voorbeelden van het gebruik simulatiesoftware als besturingsunit van een systeem zijn niet gevonden. Toch verdient het de aanbeveling om studie te verrichten naar de haalbaarheid van directe besturing middels simulatiesoftware, al is het alleen maar al de tijdwinst die het kan opleveren.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 1998.02.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.